فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۰ وبسایت)
وب سایت اداره كل آموزش و پرورش شهرستان طرهان
http://www.lorestan.medu.ir/5421 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان چگنی
http://www.lorestan.medu.ir/5409 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل آموزش و پرورش شهرستان رومشگان
http://www.lorestan.medu.ir/5438 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان زاغه
http://www.lorestan.medu.ir/5411 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان ززوماهرو
http://www.lorestan.medu.ir/5443 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل آموزش و پرورش شهرستان کوهنانی
http://www.lorestan.medu.ir/5445 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل آموزش و پرورش شهرستان نورآباد
http://www.lorestan.medu.ir/5417 | گزارش مشکل یا تغییر
وبگاه اطلاع رساني و خدماتي آموزش و پرورش استان لرستان
http://lorestan.medu.ir | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان پلدختر استان لرستان
http://cms.medu.ir/5413/ | گزارش مشکل یا تغییر
وبگاه اطلاع رساني و خدماتي سازمان دانش آموزان استان لرستان
http://www.lorestan.medu.ir/sdl | گزارش مشکل یا تغییر