پربازدیدترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
تازه‌ترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۳ وبسایت)
اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ارائه اطلاعات به دانشجویان واحد خوی
دانشکده ها و بیمارستان های پزشکی شهرستان ارومیه
http://www.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه كننده اطلاعات غذایی و دارویی
http://www.fdo.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر