پربازدیدترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
تازه‌ترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۴۴ وبسایت)
فعالیت در زمینه های تحقیقاتی سیستم های دارورسانی نوین، سنتز ترکیبات دارویی، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، داروسازی بالینی و
http://www.mums.ac.ir/pharmacy/fa/index | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار مرتبط با دانشکده پزشکی و مراکز درمانی شهرستان سبزوار
http://www.medsab.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه خدمات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://www.mums.ac.ir/dental | گزارش مشکل یا تغییر
در چهار رشته و چهار گروه آموزشی فزیک، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی
در شش وبگاه اطلاع رسانی، خدمات دانشجویی، انتخاب واحد، زیر دامنه معاونت، همایش ها
http://www.iauq.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
انتخاب واحد و پرداخت شهریه الكترونیكی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد خراسان
http://217.219.75.250 | گزارش مشکل یا تغییر
شامل 9 دانشكده (7دانشكده مصوب) و يك گروه مستقل و یک مجتمع آموزشی
http://www.mshdiau.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابسته به آستان قدس رضوی
http://imamreza.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
شامل دانشكده‌ هاي ادبيات و علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، هنر و معماري، تربیت بدنی و علوم ورزشي، برق و كامپيوتر، الهيات و معارف اسلامي و...
http://www.sttu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
رشته های فنی مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی، مخابرات، سوئیج، برق، مترو، کامپیوتر
http://www.elmisanati.com | گزارش مشکل یا تغییر
دارای چهار دانشکده پزشکی، پرستاری مامايی، پيراپزشکی، بهداشت و يك آموزشکده فوریت های پزشکی
http://www.bums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://www.mums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار و اطلاعیه های دانشگاه فردوسی مشهد
آموزش مجازی و آموزش الکترونیکی پزشکی
http://LMS.mums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
در پنج رشته مهندسی عمران، مکانیک، برق، کامپیوتر و معماری
وبگاه مركز آموزش عالي جهاد كشاورزي خراسان رضوي(شهید هاشمی نژاد)
http://www.hasheminejad.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دارای سامانه های دانشجویی، اساتید، آموزش، اتوماسیون اداری، پست الکترونیک
مرجع مقالات و کتب دانشگاه فردوسی مشهد
http://c-library.um.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي واحد مـشهد
سیستم انتخاب واحد انترنتی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
اخبار و اطلاعیه های مربوط به موسسه آموزش عالی خاوران
كاردانی، كارشناسی، برق، كامپیوتر
http://unv.tabaar.com/ | گزارش مشکل یا تغییر
در پنج دانشکده علوم، مهندسی، هنر و معماری، ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصادی
در چهار دانشکده مهندسی برق، صنایع، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و عمران و یک مرکز تحقیقات
http://www.sadjad.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اطلاعیه های موسسه آموزش عالی عطار
http://www.attar.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
موسسه آموزش عالی، غیر انتفاعی و غیر دولتی اسرار مشهد