فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۴۳ وبسایت)
فعالیت در زمینه های تحقیقاتی سیستم های دارورسانی نوین، سنتز ترکیبات دارویی، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، داروسازی بالینی و
http://www.mums.ac.ir/pharmacy/fa/index | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه خدمات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://www.mums.ac.ir/dental | گزارش مشکل یا تغییر
در چهار رشته و چهار گروه آموزشی فزیک، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی
در شش وبگاه اطلاع رسانی، خدمات دانشجویی، انتخاب واحد، زیر دامنه معاونت، همایش ها
http://www.iauq.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
انتخاب واحد و پرداخت شهریه الكترونیكی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد خراسان
http://217.219.75.250 | گزارش مشکل یا تغییر
شامل 9 دانشكده (7دانشكده مصوب) و يك گروه مستقل و یک مجتمع آموزشی
http://www.mshdiau.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابسته به آستان قدس رضوی
http://imamreza.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
شامل دانشكده‌ هاي ادبيات و علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، هنر و معماري، تربیت بدنی و علوم ورزشي، برق و كامپيوتر، الهيات و معارف اسلامي و...
http://www.sttu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
رشته های فنی مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی، مخابرات، سوئیج، برق، مترو، کامپیوتر
http://www.elmisanati.com | گزارش مشکل یا تغییر
دارای چهار دانشکده پزشکی، پرستاری مامايی، پيراپزشکی، بهداشت و يك آموزشکده فوریت های پزشکی
http://www.bums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://www.mums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار و اطلاعیه های دانشگاه فردوسی مشهد
آموزش مجازی و آموزش الکترونیکی پزشکی
http://LMS.mums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
در پنج رشته مهندسی عمران، مکانیک، برق، کامپیوتر و معماری
وبگاه مركز آموزش عالي جهاد كشاورزي خراسان رضوي(شهید هاشمی نژاد)
http://www.hasheminejad.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دارای سامانه های دانشجویی، اساتید، آموزش، اتوماسیون اداری، پست الکترونیک
مرجع مقالات و کتب دانشگاه فردوسی مشهد
http://c-library.um.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي واحد مـشهد
سیستم انتخاب واحد انترنتی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
اخبار و اطلاعیه های مربوط به موسسه آموزش عالی خاوران
كاردانی، كارشناسی، برق، كامپیوتر
http://unv.tabaar.com/ | گزارش مشکل یا تغییر
در پنج دانشکده علوم، مهندسی، هنر و معماری، ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصادی
در چهار دانشکده مهندسی برق، صنایع، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و عمران و یک مرکز تحقیقات
http://www.sadjad.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اطلاعیه های موسسه آموزش عالی عطار
http://www.attar.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
موسسه آموزش عالی، غیر انتفاعی و غیر دولتی اسرار مشهد