فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۲۰ وبسایت)
اطلاعات مراکز فني و حرفه اي استان سمنان
http://www.semnantvto.ir | گزارش مشکل یا تغییر
مجري قانون در زمينه فعاليت هاي اداري و اجتماعي استان سمنان
http://www.smn.tazirat.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی سازمان صنايع و معادن استان سمنان
http://semnan.mim.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی آبفا استان سمنان
http://abfarsemnan.co.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تحت نظارت شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران
http://www.nigc-semnan.ir | گزارش مشکل یا تغییر
بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه خانه ها و ايستگاه هاي پمپاژ مربوطه