فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۷ وبسایت)
مدارس استان آذربایجانشرقی
مؤسسه ي علمي- فرهنگي مشكاةِ نور واقع در استان تبريز
http://www.meshkat-tab.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
دبیرستان دخترانه تبریز ناحیه یک ارائه اخبار و اطلاعات و نمرات دانش آموزان و ارتباط متقابل با اولیاء و مربیان آذربایجان شرقی
http://www.oloomnet.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دارای مدرسه های پسرانه و دخترانه در مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان
http://www.misaghtabriz.ir | گزارش مشکل یا تغییر