فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۲۶ وبسایت)
سامانه پايش و مراقبت بيماريهاي پرندگان و قرنطينه خدمات الكترونيك معاونت تشخيص و درمان : عضويت شركتهاي توليد كننده دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي عضويت شركتهاي صادر كننده دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي عضويت شركتهاي وارد كننده دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي ثبت مشخصات اوليه داروخانه هاي دامپزشكي مشخصات مشخصات اوليه شركتهاي استاني پخش دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي ثبت نام شركت هاي توزيع كننده سراسري درخواست واردات دارو و موادبيولوژيك دامپزشكي خدمات الكترونيك دفتر قرنطينه و امور بين الملل: دريافت اطلاعات خودروهاي مجاز حمل بهداشتي دام و فرآورده هاي دامي عضويت شركتهاي متقاضي ترانزيت دام، فرآورده هاي دامي و خوراك دام عضويت شركت هاي متقاضي واردات دام زنده و فرآورده هاي خام دامي اخذ كد الكترونيكي خودروهاي حمل دام، خوراك دام و فرآوردهاي دامي ثبت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي صادركنندگان دام زنده و فرآورده هاي خام دامي مشاهده گواهي حمل بهداشتي دام زنده و فرآورده هاي خام دامي
http://bushehr.ivo.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی اداره کل دامپزشکي استان قزوين
افتخار داریم از شما برای شرکت در چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی
http://isvs2014.um.ac.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
تامين بهداشت دام و فرآورده هاي دامي کشور و پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي.
http://ivo.ir/Portal/Home/ | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه اطلاعاتی در ارتباط با این سازمان و دامپزشکی