فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۲۶ وبسایت)
وابسته به وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
http://www.kwpa.gov.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره کل منابع آبی استان اردبیل
انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره برداری بهینه از منابع آب استان خراسان جنوبی
ارائه اطلاعات کامل در مورد منابع آبی و محیطی استان خراسان
مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی استان سمنان
نظارت بر انجام آزمايشات و تهیه گزارشات تحليلي درزمينة شناخت كمي و كيفي آب هاي سطحي و زيرزميني
http://www.yazdwater.ir | گزارش مشکل یا تغییر
مطالعه و اجرای پروژه های تأمین و عرضه آب مربوط به استان زنجان
پرتال اطلاع رسانی شرکت آب تهران
http://www.markaziwa.ir | گزارش مشکل یا تغییر
برنامه ریزی در راستای مدیریت به هم پیوسته منابع آب و تهيه و اجرای طرح جامع آب استان
http://www.azarwater.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تصوير جامعی از حوزه عمل، منابع آب، مصارف آب، طرح های توسعه، مشارکت های مردمی و گنجينه آب استان
تحت نظارت وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
اجراي برنامه هاي ساخت ، توسعه و بهينه سازي، تعمير و نگه داري شبكه هاي بخش طرح هاي مطالعات منابع آب و بكار گيري فناوري هاي نوين
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل آب استان بوشهر
شناخت، مطالعه، توسعه و حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان
بهره برداري و اجراي عمليات مربوط به طرح هاي توسعه منابع آب
تهيه و اجراي طرح ها و پروژه هاي تأمين آب و انتقال آب براي بخش هاي مختلف مصرف، شبكه هاي آبياري و زهكشي، آبرساني به شهرها و صنايع، پايداري و ايمني سدها، مهندسي رودخانه و سواحل
پایگاه اطلاع رسانی منابه آبی استان فارس
تحت نظارت وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
اخبار مربوط به منابع آبی استان و شهرستان های مربوطه
منعکس کننده اطلاعات مربوط به منابع آبی و شهرستان استان گیلان
طرح هاي شبكه هاي آبياري، برنامه ريزي و پيگيري مستمر جهت تهيه نمودن طرح هاي شبكه ها
تهيه و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي تأمين آب و انتقال آب و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگيري از افت منابع و جبران آب زيرزميني در چارچوب دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت نيرو