فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۰ وبسایت)
ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت های رایانه ای استان
http://www.nsrtabriz.org | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه اخبار رایانه ای استان اصفهان
http://www.nsresfahan.org | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و ارائه قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های فناوری اطلاعات استان
http://www.nsrfars.org | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی سازمان نظام صنفي رايانه اي استان گلستان
http://golestan.irannsr.org | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه اطلاعات مربوط به امور رایانه ای استان
http://www.nsrguilan.org | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی سازمان نظام صنفي رايانه اي استان مازندران
http://mazandaran.irannsr.org | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسان مربوط به فعالیت های رایانه ای استان
http://www.nsrmarkazi.org | گزارش مشکل یا تغییر
معرفي کامل سازمان نظام صنفي رايانه اي استان همدان
http://www.nsrhamedan.org | گزارش مشکل یا تغییر
ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظائف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار
http://www.irannsr.org | گزارش مشکل یا تغییر