فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۰ وبسایت)
ارائه كننده اخبار و اطلاعات مربوط به وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران
اخبار مربوط به دانشگاه و رشته هاي صنعتي دانشگاه
http://www.mut-es.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پايگاه اطلاع رساني دانشگاه صنعتي مالك اشتر در استان تهران، مركز تحقيقاتي و پ‍ژوهشي
اخبار, اطلاعیه ها و خدمات پزشکی مربوط به پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
http://www.ajaums.ac.ir/Homepage.aspx?si... | گزارش مشکل یا تغییر
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
http://www.etkastores.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش
مشخص سازي مناطق آلوده به مين و خنثي سازي مناطق