فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۳۴ وبسایت)
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی
http://sharghi.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی
http://gharbi.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل
http://ardebil.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
http://esfahan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان البرز
http://alborz.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان ایلام
http://ilam.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر
http://booshehr.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه جامع الکترونیکی اطلاع رسانی سازمان اوقاف و امور خیریه
http://tehran.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال بختیاری
http://bakhtiari.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی
http://khorasanj.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه کننده اطلاعات و اخبار مرتبط با اداره اوقاف استان خراسان رضوی و شهرستان های مربوطه
http://razavi.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالي
http://khorasansh.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
http://khuz.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان سمنان
http://semnan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان
http://zahedan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان قزوین
http://qazvin.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
منعکس کننده مجموعه فعالیت های سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان کردستان
http://kordestan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه
http://kermanshah.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره کل اوقاف و امور خيريه استان کهگيلويه و بويراحمد
http://boyerahmad.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه کننده اطلاعات و اخبار مرتبط با اداره اوقاف استان گلستان و شهرستان های مربوطه
http://golestan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان گیلان
http://gilan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان لرستان
http://lorestan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان مازندران
http://mazandaran.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی
http://markazi.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل اوقاف و امور خیریه استان همدان
http://hamedan.awqaf.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
درگاه جامع الکترونیکی و اطلاع رسانی سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران
تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران
http://www.quraniran.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه الکترونیکی و اطلاع رسانی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه