فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۵ وبسایت)
اخبار و معرفی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی
دارای آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به دانشگاه
http://www.shahryariau.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
فعالیت و تحقیقات در حوضه پژوهش و فناوری
http://www.srbiau.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار و زمان بندی های مربوط به دانشگاه
http://www.iauvaramin.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ثبت نام و اطلاعیه های پذیرش دانشجو
http://www.iiau.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس
http://www.pardisiau.ac.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
پورتال رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
http://www.riau.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار و اطلاعیه های مربوط به دانشگاه علوم و تحقیقات
http://www.usrbpr.com | گزارش مشکل یا تغییر
آخرین اخبار، نمرات و اطلاعیه های گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
http://www.riaucivil.com | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار و اطلاعیه های آزمون تمام رشته ها و مقطع های دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.azmoon.net | گزارش مشکل یا تغییر