فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۳ وبسایت)
ارتقاء سلامت، از طريق آموزش مداوم به تمامي دانش آموختگان جامعه پزشكي (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
http://cehp.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تأمين و ارتقاي كيفيت سلامت جامعه (وابسته به وزارت بهداشت)
http://cgme.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
سياست گذاري ومديريت راهبردي نظام آموزش پزشكي عمومي به منظور تضمين وارتقاي كيفيت آموزشي
http://scume.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://gpde.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
سياستگذاري و تعيين خط مشي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي رشته هاي مختلف علوم پايه پزشكي و بهداشت
http://mbs.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://epsc.behdasht.gov.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت
http://aac.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز خدمات آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی
http://edd.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://sanjeshp.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
http://dme.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://ded.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر