پربازدیدترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
تازه‌ترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۴ وبسایت)
اندك تأملي در بحث آموزش دوره‌ي پيش از دبستان
http://preschool.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
http://arzyabi.medu.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تألیف کتب درسی تاریخ، اساتید دروس تاریخ و اطلاعات مربوط به کتب تاریخ
http://history-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
جغرافیا علمی‌ است‌ كه‌ سعی‌ دارد ویژگی‌های‌ مكان ها و پراكندگی‌ پدیده‌ها، انسانها و فرایندها را برروی‌ زمین‌ تبیین‌ كند.
http://geography-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
فعالیت ها و برنامه ریزی های مربوط به دروس رایانه
http://computer-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
برنامه ریزی و تالیف کتب درسی گروه روانشناسی
http://psychology-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
گروه تألیف کتب مربوط به زبان های خارجی، زبان انگلیسی،فرانسه و آلمانی
http://eng-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دفتر تألیف کتب درسی گروه شیمی
http://chemistry-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
نگاهی کوتاه به تغییرات ایجاد شده در کتب فلسفه و منطق
http://philosophy-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اشاعه برنامه درسی و شیوهای نوین آموزش فیزیک در سطح کشور
http://physics-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش تلاوت و حفظ قرآن كریم برای دانش آموزان
http://quran-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی گروه درسي مطالعات اجتماعي
http://socialstudies-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دروس و کتب مربوط به رشته هنر
http://art-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر