فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۷ وبسایت)
اندك تأملي در بحث آموزش دوره‌ي پيش از دبستان
http://preschool.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه کننده فعاليت پژوهشى معاونت آموزشى فنى و حرفه اى جمهوری اسلامی ایران
http://www.tvoccd.medu.ir | گزارش مشکل یا تغییر
تألیف کتب درسی تاریخ، اساتید دروس تاریخ و اطلاعات مربوط به کتب تاریخ
http://history-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
جغرافیا علمی‌ است‌ كه‌ سعی‌ دارد ویژگی‌های‌ مكان ها و پراكندگی‌ پدیده‌ها، انسانها و فرایندها را برروی‌ زمین‌ تبیین‌ كند.
http://geography-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
فعالیت ها و برنامه ریزی های مربوط به دروس رایانه
http://computer-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
برنامه ریزی و تالیف کتب درسی گروه روانشناسی
http://psychology-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
گروه تألیف کتب مربوط به زبان های خارجی، زبان انگلیسی،فرانسه و آلمانی
http://eng-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
معرفی منابع آموزشی زبان و ادبیات فارسی، شیوه تصحیح املاء فارسی
http://literature-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دفتر تألیف کتب درسی گروه شیمی
http://chemistry-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
نگاهی کوتاه به تغییرات ایجاد شده در کتب فلسفه و منطق
http://philosophy-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اشاعه برنامه درسی و شیوهای نوین آموزش فیزیک در سطح کشور
http://physics-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش تلاوت و حفظ قرآن كریم برای دانش آموزان
http://quran-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی گروه درسي مطالعات اجتماعي
http://socialstudies-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دروس و کتب مربوط به رشته هنر
http://art-dept.talif.sch.ir | گزارش مشکل یا تغییر