فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۲۱ وبسایت)
واقع شده در سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي - کشاورز
http://217.218.26.244/2952/ | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه رسمی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی(ارومیه)، ارائه کننده اطلاعات مربوط به دانش آموزان و فرهنگیان استان
http://wa.medu.ir/Portal/Home/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان انزل
http://217.218.26.244/2909/ | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
http://217.218.26.244/2937/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان سردشت
http://217.218.26.244/2940/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش منطقه مرحمت آباد
http://217.218.26.244/2950/ | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب
http://217.218.26.244/2931/ | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان ارومیه
http://217.218.26.244/2902/ | گزارش مشکل یا تغییر
سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی - نقده
http://217.218.26.244/2943/ | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ارومیه
http://217.218.26.244/2901/ | گزارش مشکل یا تغییر