فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۹ وبسایت)
وبگاه رسمي اطلاع رساني آموزش و پرورش استان كردستان
اداره آموزش و پرورش شهرستان بانه
http://www.kurd.medu.ir/5811 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان سروآباد
http://www.kurd.medu.ir/5829 | گزارش مشکل یا تغییر
اطلاعيه هاي مربوط به آموزش و پرورش شهرستان سريش آباد
http://www.kurd.medu.ir/5838 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل آموزش و پرورش شهرستان كراني(حسن آباد ياسوكند)
http://www.kurd.medu.ir/5830 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان کلاترزان
http://www.kurd.medu.ir/5836 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان موچش
http://www.kurd.medu.ir/5832 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان ديواندره
http://cms.medu.ir/5805 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان زيويه
http://217.218.26.244/5834/ | گزارش مشکل یا تغییر