فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۷ وبسایت)
وبگاه رسمي اطلاع رساني آموزش و پرورش استان كردستان
اداره آموزش و پرورش شهرستان بانه
http://cms.medu.ir/5811 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان بيجار
http://cms.medu.ir/bijar | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان ديواندره
http://cms.medu.ir/5805 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان زيويه
http://217.218.26.244/5834/ | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان سروآباد
http://cms.medu.ir/5829 | گزارش مشکل یا تغییر
اطلاعيه هاي مربوط به آموزش و پرورش شهرستان سريش آباد
http://cms.medu.ir/5838 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان سقز
http://cms.medu.ir/5818 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه
http://cms.medu.ir/5820 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره كل آموزش و پرورش شهرستان كراني(حسن آباد ياسوكند)
http://cms.medu.ir/5830 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش شهرستان کلاترزان
http://cms.medu.ir/5836 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش ناحيه يك شهرستان سنندج
http://cms.medu.ir/5801 | گزارش مشکل یا تغییر
آموزش و پرورش ناحيه دوم شهرستان سنندج
http://cms.medu.ir/5802 | گزارش مشکل یا تغییر
اداره آموزش و پرورش شهرستان موچش
http://cms.medu.ir/5832 | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان دهگلان
http://cms.medu.ir/5823 | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان كامياران
http://cms.medu.ir/5808/ | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهرستان مريوان واقع در استان کردستان
http://cms.medu.ir/5825 | گزارش مشکل یا تغییر