فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۴۶ وبسایت)
پایگاه اطلاعاتی و خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://fnm.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی دانشکده پزشکی, اخبار مرتبط به بیمارستان ها و خدمات رفاهی سازمان های بهداشتی و درمانی
http://medicine.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، پایگاه الکترونیکی دانشکده توانبخشی ارائه کننده خدمات و اطلاعات پزشکی و بهداشتی
http://rehab.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
منعکس کننده اخبار مرتبط با دانشکده داروسازی و اطلاعات داروخانه ها و داروسازی در کشور
http://pharmacy.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
بیان کننده اخبار مربوط به دانشکده طب سنتی و اطلاعیه های پزشکی مرتبط
http://tim.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
منعکس کننده خدمات و اطلاعات مرتبط با دانشکده و همچنین بیان روش های درمانی و توانبخشی
http://www.uswr.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه
http://www.mums.ac.ir/ch_torbath | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی اراک
http://www.arakmu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار, اطلاعیه ها و خدمات پزشکی مربوط به پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
http://www.ajaums.ac.ir/Homepage.aspx?si... | گزارش مشکل یا تغییر
دانشکده ها و بیمارستان های پزشکی شهرستان ارومیه
http://www.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار پزشکی و دانشگاهی مرتبط با استان اصفهان
دانشکده ها، بیمارستان ها، پایان نامه ها و مقالات مربوط به رشته ی علوم پزشکی در ایران
http://www.iums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وبگاه اطلاع رسانی علوم پزشکی بوشهر
http://www.bpums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
http://www.rums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وبگاه الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان
http://www.sem-ums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه كننده اطلاعات مربوط به دانشجويان پزشكي و مراكز درماني استان كرمان
پايگاه اينترنتي دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ارائه كننده اخبار مربوط به بيمارستان ها و مراكز درماني استان
http://www.mazums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
http://www.lums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دارای چهار دانشکده پزشکی، پرستاری مامايی، پيراپزشکی، بهداشت و يك آموزشکده فوریت های پزشکی
http://www.bums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پايگاه رسمي الكترونيكي خدماتي و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي استان تهران
http://www.sbmu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان
http://www.goums.ac.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه رسمی اطلاع رسانی و خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان
http://www.hums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
http://yums.unv.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
منعکس کننده اخبار و اطلاعیه های مربوط به دانشگاه بقیة الله (عج)، اطلاعات و خدمات پزشکی
http://www.bmsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://www.mums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه کننده اطلاعات مربوط به خدمات پزشکی و درمانی شهرستان و همچینین اطلاعات مربوط به دانشگاه پزشکی
http://www.shmu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه كننده اطلاعات غذایی و دارویی
http://www.fdo.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر