پربازدیدترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
تازه‌ترین‌ها
WebDirectory Most Visited بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۴۹ وبسایت)
واحد اطلاع رسانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی ایران, ارائه کننده اتوماسیون اداری
پایگاه اطلاعاتی و خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://fnm.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی دانشکده پزشکی, اخبار مرتبط به بیمارستان ها و خدمات رفاهی سازمان های بهداشتی و درمانی
http://medicine.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، پایگاه الکترونیکی دانشکده توانبخشی ارائه کننده خدمات و اطلاعات پزشکی و بهداشتی
http://rehab.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
منعکس کننده اخبار مرتبط با دانشکده داروسازی و اطلاعات داروخانه ها و داروسازی در کشور
http://pharmacy.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
بیان کننده اخبار مربوط به دانشکده طب سنتی و اطلاعیه های پزشکی مرتبط
http://tim.tums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار مرتبط با دانشکده پزشکی و مراکز درمانی شهرستان سبزوار
http://www.medsab.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
منعکس کننده خدمات و اطلاعات مرتبط با دانشکده و همچنین بیان روش های درمانی و توانبخشی
http://www.uswr.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه
http://www.mums.ac.ir/ch_torbath | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی اراک
http://www.arakmu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار, اطلاعیه ها و خدمات پزشکی مربوط به پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
http://www.armyums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دانشکده ها و بیمارستان های پزشکی شهرستان ارومیه
http://www.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
اخبار پزشکی و دانشگاهی مرتبط با استان اصفهان
دانشکده ها، بیمارستان ها، پایان نامه ها و مقالات مربوط به رشته ی علوم پزشکی در ایران
http://www.iums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وبگاه اطلاع رسانی علوم پزشکی بوشهر
http://www.bpums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
http://www.rums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
وبگاه الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان
http://www.sem-ums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه كننده اطلاعات مربوط به دانشجويان پزشكي و مراكز درماني استان كرمان
پايگاه اينترنتي دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ارائه كننده اخبار مربوط به بيمارستان ها و مراكز درماني استان
http://www.mazums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
http://www.lums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
دارای چهار دانشکده پزشکی، پرستاری مامايی، پيراپزشکی، بهداشت و يك آموزشکده فوریت های پزشکی
http://www.bums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پايگاه رسمي الكترونيكي خدماتي و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي استان تهران
http://www.sbmu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان
http://www.goums.ac.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه رسمی اطلاع رسانی و خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان
http://www.hums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشكی یاسوج
http://yums.unv.behdasht.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
منعکس کننده اخبار و اطلاعیه های مربوط به دانشگاه بقیة الله (عج)، اطلاعات و خدمات پزشکی
http://www.bmsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
http://www.mums.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه کننده اطلاعات مربوط به خدمات پزشکی و درمانی شهرستان و همچینین اطلاعات مربوط به دانشگاه پزشکی
http://www.shmu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ارائه كننده اطلاعات غذایی و دارویی
http://www.fdo.umsu.ac.ir | گزارش مشکل یا تغییر