فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۹ وبسایت)
پورتال اطلاع رسانی اداره کل انتقال خون کردستان
http://www.kurd-bto.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی سازمان انتقال خون استان خراسان رضوي
http://khrazavi-bto.ir | گزارش مشکل یا تغییر
ترغيب و گردآوري داوطلبان اهداي خون و اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت آگاهي مردم به امر اهداي خون