فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۱۷ وبسایت)
پرتال اطلاع رسانی سازمان صنایع و معادن استان بوشهر
http://boushehr.mim.gov.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی سازمان صنايع و معادن استان سمنان
http://semnan.mim.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی صنايع و معادن استان کرمان
پرتال اطلاع رسانی سازمان صنايع و معادن استان همدان