فهرست وب سایت
وبسایت‌های این بخش (۲۹ وبسایت)
اخبار و اطلاعات مربوط به اداره کل امور مالياتي خراسان جنوبي
http://www.birjandtax.ir/ | گزارش مشکل یا تغییر
امور مربوط به ثبت و دریافت كلیه درآمدهای استانی در چارچوب قوانین و مقررات،‌ امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی،‌ امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاه های اجرایی استان گلستان مطابق دستورالعمل ها و قوانین جاری كشور
http://gl.mefa.gov.ir | گزارش مشکل یا تغییر
پرتال اطلاع رسانی سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان غربي
اهداف سازمان :اجراي كامل نظام درآمد – هزينه استان و ايفاي نقش موثر در تنظيم سياستهاي اقتصادي در سطح استان
سامانه الکترونیکی وزارت امور اقتصادي و دارايي استان لرستان
پورتال اطلاع رسانی سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مازندران