عید سعید فطر مبارك باد

این عید كسى است كه خدا روزه‌اش را پذیرفته و نماز وى را سپاس گفته است
"حضرت علی (ع)"